Psikoteknik için gerekli evraklar olarak bilgilendirme yapmadan önce bu belgenin zorunlu olduğu kanunla sabittir. 2918 sayılı karayolları taşıma yönetmeliğine göre, eşya taşıma ve yolcu taşıma araçlarını kullanan sürücülerinin yeterlilik...

Psikoteknik nedir?

“Bireyin belirli bir işteki yeterliliğini ortaya koyması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi” anlamına gelen psikoteknik değerlendirme, nedir ve nasıl yapılıyor? Psikoteknik nedir? Psikoteknik Değerlendirme, “Sürücülerin...
Psikoteknik TESTLERİN UYGULANMASI Sistemde tanımlı testlerin seçilmesiyle oluşturulan bir batarya kullanılarak testlerin tümü birseferde yada istenildiğinde ara verilerek sürücülere uygulanır. İstendiği taktirde testler manuel olarak hangi testlerin alınıcağı seçilerek...
ALG Keçiören Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Sistemin Özellikleri Yazılımı TÜBİTAK ODTÜ BİLTEN tarafından desteklenmiştir. Testlerin içeriği Prof.Dr.Nebi Sümer (ODTÜ), Prof.Dr.Belgin Ayvaşık (ODTÜ) ve Prof.Dr.Nurhan Er (Ank.Ünv.) tarafından geliştirilmiştir. Türk Psikologlar...